Íslensk Fyrirtæki – Skilmálar

Skilmálar vegna áskriftar á auglýsingum og markaðssetningu á vefunum www.icelandicfirms.is www.icelandicfirms.com og www.firms.is sem eru upplýsingaveitur fyrir Íslensk Fyrirtæki

Íslensk Fyrirtæki er með ofangreinda vefi sem að sérhæfa sig í markaðssetningu fyrir erlenda sem innlenda aðila og er vel kynntur á internetinu og kemur t.d. fyrir við leit á Google ofl. en fyrirtæki eru kynnt sérstaklega á Facebook og Google og víðar bæði hérlendis og um allan heim.

Skv. áskriftarskilmálum þessum, lofar seljandi áskriftar hér eftir nefndur Icelandic Firms að veita áskrifanda, hér eftir nefndur notandi fulla heimild til þess að vera áskrifandi á vefjum Icelandic Firms. Icelandic Firms mun markaðssetja hér eftir sem hingað til vefsíðu Icelandic Firms um allan heim og koma fyrirtæki notanda sem er í áskrift, þannig á framfæri gagnvart þriðja aðila.

Notandi lofar að halda þjónustuaðila óábyrgum gagnvart lögsóknum eða kostnaði, þ.á.m. eigin málskostnaði og kostnaði við vörn vegna mála er upp kunna að koma vegna vefsvæðis hans og innihalds þess enda er sú heimasíða sem að notandi kynnir á vefjum Icelandic Firms rekin af óskyldum aðilum.

Ekkert í þessum samningi skal skilið þannig að Icelandic Firms sé samstarfsaðili, útgefandi eða í ritstjórn varðandi innihald vefsvæðis notanda. Báðir aðilar viðurkenna og samþykkja að Icelandic Firms beri enga ábyrgð á innihaldi vefsvæðis notanda, hvorki í máli eða myndum. Eina meðhöndlun Icelandic Firms á vef notanda er tæknilegs eðlis og sérstaklega vegna markaðssetningar og framsetningar á efni notanda svo það skili sér vel í kynningu gagnvart þriðja aðila og lýsi sem best starfsemi notanda.

Notandi samþykkir að greiða það gjald sem sett var fram við skráningu vefhýsingar og kynningar hans við upphaf skráningar. Áskrift fyrir vefhýsingu skal greidd fyrirfram fyrir hvert tímabil sem eru 12 mánuði í senn vegna þess að sumir aðilar gera út á þjónustu við t.d. ferðamenn að vetri og aðrir að sumri eða allt árið. Uppsagnafresti lýkur einum mánuði áður en áskrift líkur og sé ekki tilkynnt um uppsögn, endurnýjast áskriftins sjálfkrafa um næstu 12 mánuði. Landslög og venjur gilda um innheimtu reikninga, þ.m.t. varðandi innheimtukostnað og dráttarvexti. Engin önnur þjónusta eða aðstoð er innifalin í gjöldum fyrir áskriftina en sú sem kynnt er við áskrift varðandi kynningu á fyrirtæki áskrifanda.

Icelandic Firms áskilur sér rétt til að hafna eða loka fyrir þjónustu án fyrirvara telji hann notanda hafa brotið gegn skilmálum þessum. Notandi hefur í því tilfelli enga kröfu á endurgreiðslu fyrir greidda þjónustu.

Icelandic Firms heldur í heiðri tjáningarfrelsinu. Vefsvæðið sem notandi hefur til umráða á síðum Icelandic Firms fær að halda sér óáreitt svo framarlega sem innihald þess brýtur ekki í bága við landslög svo sem eins og varðandi höfundarrétt eða ærumeiðingar (sjá lög nr. 30/2002 14. gr.) eða önnur lög. Vitneskja/grunur um að ólöglegt efni sé vistað á vefsvæði notanda mun leiða til umsvifalausrar lokunar á þjónustu og er notandi ábyrgur fyrir öllu innihaldi vefsvæða sinna eins og að framan greinir.

Þessi samningur gildir upphaflega í minnst 12 mánuði en framlengist síðan sjálfkrafa um 12 mánuði í senn eða þar til annarhvor aðili segir honum upp. Uppsögn má fara fram með tölvupósti frá netfangi sem sannanlega er í eigu viðkomandi eða með öðrum sannarlegum hætti.

Áskrifandi og Icelandic Firms, munu sameiginlega vinna markvisst að því að halda kynningu notanda við eftir bestu getu og endurnýja upplýsingar, myndir og texta eftir þörfum hverju sinni.

Markmið með samvinnunni er sú að kynna á sem bestan hátt starfsemi áskrifanda.